Välkommen till Liberalerna Gnesta

Sök liberala svar här:

Alla människor i Sverige ska ha möjligheten att ta sig dit de vill. Oavsett var de kommer
ifrån och vilka drömmar de än bär på. Det är det vi Liberaler menar med att frihet måste försvaras.

Nyheter i Södermanlands län

12 december 2017

Landstingslistan fastställd

Liberalerna Sörmland fastställde följande lista till landstinget vid sitt nomineringsmöte den 11/12. Ewa Callhammar, Katrineholm Christer Kax Sundberg,…

Facebook

Liberalerna i Gnesta

Ett starkare skydd för den sexuella integriteten!
Utredningens förslag kommer nu att skickas på remiss.

Sexualbrottskommittén föreslår följande:

Sexualbrottslagstiftningen ska ändras så att gränsen mellan straffri och straffbar gärning dras vid om deltagandet i en sexuell handling har varit frivilligt eller inte.

Brottsbeteckningen våldtäkt tas bort och ersätts med sexuellt övergrepp. Även vissa andra brott får nya brottsbeteckningar.

Det ska klargöras i lagtexten att sexualbrott som sker på distans, till exempel via internet, kan rubriceras på samma sätt som när personerna befinner sig på samma fysiska plats.

En ny omständighet som särskilt ska beaktas vid bedömningen av om ett visst brott ska rubriceras som grovt införs i syfte att erhålla en skärpt syn på brott som begås mot barn, särskilt de barnen som har fyllt femton men inte arton år.

Ytterligare en grad, synnerligen grovt brott, föreslås för bestämmelserna om sexuellt övergrepp och sexuellt övergrepp mot barn.

Ett oaktsamhetsansvar införs för vissa sexualbrott.

En handlingsdirigerande bestämmelse föreslås i lagen (1988:609) om målsägandebiträde i syfte att säkerställa att prövningen av om ett målsägandebiträde ska utses sker omedelbart efter att en förundersökning om sexualbrott har inletts eller återupptagits.

Kraven på målsägandebiträdets kompetens och lämplighet skärps. Samtidigt föreslås att rätten för målsägandebiträdet att sätta ett annat ombud i sitt ställe genom så kallad substitution ska begränsas.

Flera myndigheter, bland annat inom rättsväsendet, bör tilldelas uppdrag för att hanteringen av sexualbrott ska förbättras.

Utredningens förslag kommer nu att skickas på remiss.

SOU 2016:60 Ett starkare skydd för den sexuella integriteten

Läs mer

Lördag 14 april 2018 13:00

Förbundsårsmöte

Ledande liberaler

Sarah Kinberg Sarah Kinberg
Föreningsordförande
Mejla Sarah

Frihet måste försvaras

Skola Kunskap öppnar dörrar

Självständighet Friheten att få försörja sig själv

Trygghet Säker där du bor

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Eller klicka här för att bli medlem direkt